Prace Senatu

Druki senackie
od 350 do 399

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

399

2008-12-08

Ustawa o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw

24

399A

2008-12-10

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw

24

399Z

2008-12-18

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw

24

398

2008-12-08

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

24

398A

2008-12-10

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

24

397

2008-12-08

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

24

397A

2008-12-11

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

24

396

2008-12-08

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

24

396A

2008-12-10

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

24

396Z

2008-12-18

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

24

395

2008-12-08

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

24

395A

2008-12-08

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

24

395Z

2008-12-16

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

24

394

2008-12-08

Ustawa o organizacji rynku rybnego

24

394A

2008-12-10

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o organizacji rynku rybnego

24

394Z

2008-12-18

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o organizacji rynku rybnego

24

393

2008-12-08

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

24

393A

2008-12-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi

24

393Z

2008-12-18

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi

24

392

2008-12-08

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

24

392A

2008-12-11

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

24

392B

2008-12-11

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

24

391

2008-12-08

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

24

391A

2008-12-11

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

24

391B

2008-12-11

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

24

390

2008-12-08

Ustawa o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego

24

390A

2008-12-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego

24

390Z

2008-12-16

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego

24

389

2008-12-11

Projekt uchwały w 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

389O

2008-12-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

388

2008-12-08

Ustawa budżetowa na rok 2009

24

388A

2008-12-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie budżetowej na rok 2009

24

388Z

2008-12-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie budżetowej na rok 2009

24

387

2008-12-05

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

24

387A

2008-12-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

24

386

2008-12-05

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

24

386A

2008-12-11

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

24

385

2008-12-05

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

24

385A

2008-12-10

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

24

385B

2008-12-11

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

24

385C

2008-12-11

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

24

384

2008-12-05

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

24

384A

2008-12-11

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

24

384B

2008-12-11

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

24

384Z

2008-12-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

24

383

2008-12-03

Projekt ustawy o ustanowieniu 24 marca Dniem Pamięci o Polakach ratujących Żydów

383S

2009-01-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie ustawy o ustanowieniu 24 marca Dniem Pamięci o Polakach ratujących Żydów

382

2008-12-05

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie programu działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2009 r. - Działajmy już teraz na rzecz lepszej Europy

24

Do druku 382

2008-12-12

Projekt stanowiska Rządu w sprawie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Program działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2009 r. - Działajmy już teraz na rzecz lepszej Europy (COM (2008) 712)

24

381

2008-12-02

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

26

381S

2009-01-29

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

26

380

2008-11-25

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie

 

380S

2010-02-09

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie

 

379

2008-11-24

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego

23

379A

2008-12-02

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego

23

379Z

2008-12-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego

23

378

2008-11-24

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

23

378A

2008-11-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

23

378B

2008-11-27

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

23

378Z

2008-12-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

23

377

2008-11-24

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

23

377A

2008-11-26

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

23

377B

2008-11-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

23

377Z

2008-12-03

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

23

376

2008-11-24

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

23

376A

2008-11-27

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

23

376Z

2008-12-03

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

23

375

2008-11-24

Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

23

375A

2008-11-26

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

23

375B

2008-11-27

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

23

375Z

2008-12-03

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

23

374

2008-11-24

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw

23

374A

2008-11-27

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw

23

373

2008-11-24

Ustawa o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

24

373A

2008-12-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym

24

373Z

2008-12-16

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym

24

372

2008-11-24

Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

24

372A

2008-12-11

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

24

372Z

2008-12-16

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

24

371

2008-11-24

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

23

371A

2008-11-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

23

371B

2008-11-27

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

23

371Z

2008-12-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

23

370

2008-11-20

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

 

370W

2009-02-18

Informacja o wycofaniu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego,(zawarty w druku nr 370).

 

369

2008-11-20

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

 

369S

2000-04-03

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

 

368

2008-11-20

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

27

368S

2009-02-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

27

368X

2009-02-18

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

27

367

2008-11-20

Projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

30

367S

2009-03-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komicji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

30

367X

2009-04-22

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

366

2008-11-21

Ustawa o podatku akcyzowym

23

366A

2008-12-02

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o podatku akcyzowym

23

366Z

2008-12-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o podatku akcyzowym

23

365

2008-11-21

Ustawa o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych

23

365A

2008-11-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych

23

365B

2008-11-27

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych

23

365Z

2008-12-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych

23

364

2008-11-06

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

364W

2009-03-19

Informacja o wycofaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

363

2008-11-07

Projekt ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów

 

363S

2009-04-01

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów (druk nr 363).

 

363X

2009-05-07

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów

 

362

2008-11-07

Projekt uchwały w 70. rocznicę śmierci Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza

23

362O

2008-11-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 70. rocznicę śmierci Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza

23

361

2008-11-07

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

22

361A

2008-11-13

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

22

361B

2008-11-13

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

22

360

2008-11-07

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

22

360A

2008-11-13

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

22

359

2008-11-07

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

22

359A

2008-11-13

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

22

358

2008-11-07

Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

22

358A

2008-11-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

22

358Z

2008-11-20

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

22

357

2008-11-07

Ustawa o emeryturach pomostowych

22

357A

2008-11-13

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o emeryturach pomostowych

22

357B

2008-11-18

SprawozdanieKomisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o emeryturach pomostowych.

22

357Z

2008-11-20

SprawozdanieKomisji Gospodarki Narodowej i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o emeryturach pomostowych

22

356

2008-11-07

Ustawa o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

22

356A

2008-11-13

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

22

356B

2008-11-14

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

22

356Z

2008-11-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

22

355

2008-11-07

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

22

355A

2008-11-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

22

355Z

2008-11-20

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

22

354

2008-11-07

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

22

354A

2008-11-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

22

353

2008-11-07

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

22

353A

2008-11-14

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

22

353B

2008-11-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

22

353Z

2008-11-20

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

22

352

2008-11-06

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

35

352S

2009-05-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

35

352X

2009-05-28

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

35

351

2008-11-06

Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych

30

351S

2009-03-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych

30

351X

2009-04-14

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych

350

2008-11-04

Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego (1858 - 1941), wielkiego Polaka i Pasterza Kościoła katolickiego

23

350O

2008-11-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)o projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego (1858 - 1941), wielkiego Polaka i Pasterza Kościoła Katolickiego

23