Prace komisji

Komisja Spraw Zagranicznych

 1. Franciszek Adamczyk
 2. Dariusz Bachalski (od 22.12.2005 r.)
 3. Urszula Gacek (od 21.12.2006 r.)
 4. Ryszard Górecki
 5. Andrzej Jaroch
 6. Andrzej Kawecki (od 8.06.2006 r.)
 7. Jarosław Lasecki (do 19.12.2005 r. i od 31.01.2006 r.)
 8. Władysław Mańkut (od 29.03.2007 r.)
 9. Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz - zastępca przewodniczącego
 10. Stefan Niesiołowski - przewodniczący Komisji
 11. Zbigniew Rau
 12. Marek Rocki
 13. Radosław Sikorski
 14. Marek ZiółkowskiSekretariat: tel. 0-22 694-90-41, 0-22 694-92-02, fax 0-22 694-93-54,
e-mail ksz@nw.senat.gov.pl


Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy