Andrzej Jaroch

Andrzej Jaroch

Okręg wyborczy nr 3 (Wrocław)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

 


Urodził się 18 września 1948 r. we Wrocławiu

W 1971 r. ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W 1981 r. uzyskał stopień doktora na tym wydziale.

Jest nauczycielem akademickim Politechniki Wrocławskiej. W 1981 r. założył ekspercką firmę inżynieryjną, która działała do 1998 r.

W latach 1999-2002 był wiceprezydentem Wrocławia odpowiedzialnym za gospodarkę mieniem komunalnym i promocję gospodarczą miasta oraz strategię informatyzacji urzędu. W latach 1998-2002 był radnym Rady Miejskiej Wrocławia, a w latach 2004-2005 - radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Jest organizatorem sportu akademickiego. Od 1991 r. jest prezesem Klubu Sportowego AZS Politechniki Wrocławskiej.

Jest członkiem Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości oraz członkiem Zarządu Regionalnego Dolny Śląsk tej partii.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o komisji)

Członek Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1948 r.
wykształcenie wyższe
zawód: inż. elektronik, nauczyciel akademicki, pracownik administracji samorządowej