Franciszek Adamczyk

Franciszek Adamczyk

Okręg wyborczy nr 13 (Nowy Sącz)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska

Poseł III kadencji


Urodził się 1 stycznia 1952 r. w Lipnicy Wielkiej (woj. małopolskie).

W 1976 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Krakowie. W 1994 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie spraw publicznych na University of Connecticut w Hartford.

Po studiach pracował kombinacie rolnym i w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. W latach 1990-1991 był prezesem spółki "Orawex" działającej w branży handlowo-usługowej.

Działalność w samorządzie rozpoczął w 1990 r. Był m.in. delegatem do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego (1994-1998), radnym gminy Jabłonka (1990-1991), wójtem Lipnicy Wielkiej (1991-2000), radnym gminy Lipnica Wielka (1991-2000).

W latach 1994-2000 był wiceprzewodniczącym Związku Gmin Wiejskich RP. Był także współprzewodniczącym Zespołu do Spraw Oświaty Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (1995-1999), a w latach 2001-2005 - konsulem generalnym - ministrem pełnomocnym RP w Chicago. W latach 1994-2000 był członkiem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

W Sejmie III kadencji pracował w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Był także członkiem delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii Zachodnioeuropejskiej oraz do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, gdzie przewodniczył Podkomisji do Spraw Nagrody Europy.

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej (o komisji)

Członek Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści

ur. 1952 r.
wykształcenie wyższe
zawód: inż. rolnik, dyplomata