Andrzej Jerzy Kawecki

Andrzej Kawecki

Okręg wyborczy nr 17 (Siedlce)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 1 września 1944 r. w Warszawie.

W 1967 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1969 r. ukończył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.

W latach 1969-1972 pracował jako sędzia, a od 1972 r. do 1983 r. jako prokurator. Zwolniony z prokuratury, od 1983 r. pracował jako adwokat. Do 2005 r. prowadził własną kancelarię adwokacką w Warszawie. W latach osiemdziesiątych był obrońcą w procesach działaczy i sympatyków Solidarności oraz księży.

We wrześniu 1980 r. założył koło NSZZ "Solidarność" w Prokuraturze Wojewódzkiej w Warszawie. Od 1981 r. był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Instytucie Problemów Przestępczości w Warszawie. W tym czasie był doradcą Komisji Interwencji i Mediacji Regionu Mazowsze tego związku. W latach 1989-1992 był doradcą, a następnie szefem Biura Interwencji i Skarg Krajowego Komitetu Obywatelskiego w Warszawie.

W 1990 r. w wyborach prezydenta RP był członkiem Sztabu Wyborczego Lecha Wałęsy, a w 2005 r. - członkiem Honorowego Sztabu Wyborczego Lecha Kaczyńskiego.

Bezpartyjny.

Żonaty.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Członek Komisji Spraw Unii Europejskiej (o komisji)

Członek Komisji Praw Człowieka i Praworządności (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

>ur. 1944 r.
wykształcenie wyższe
zawód: prawnik, adwokat