Dariusz  Bachalski

Dariusz Bachalski

Okręg wyborczy nr 8 (Zielona Góra)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Poseł IV kadencji


Urodził się 29 grudnia 1963 r. w Gorzowie Wielkopolskim.

W 1990 r. uzyskał absolutorium na Wydziale Ekonomii Produkcji i Obrotu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

W 1990 r. stworzył grupę kapitałową "JDJ Bachalski" z siedzibą w Poznaniu, działającą w branży edukacyjnej, ogrodniczej i developerskiej. Obecnie jest prezesem tej spółki. Był pomysłodawcą i współzałożycielem magazynu "Anglorama" (1997 r.), przeznaczonego dla osób uczących się języka angielskiego.

W 2002 r. stworzył Fundację Edukacyjną Bachalskiego, która realizuje m.in. program "Edukacja bez Granic", skierowany do osób bezrobotnych. W tym samym roku założył bezpłatny tygodnik "Tylko Gorzów".

Otrzymał kilka prestiżowych nagród za organizację nauki języków obcych.

W Sejmie IV kadencji był członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Gospodarki oraz Komisji Ustawodawczej. Był przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Przedsiębiorczości.

Od 2001 r. jest przewodniczącym Platformy Obywatelskiej RP Regionu Lubuskiego.

Żonaty, ma troje dzieci.


Wiceprzewodniczący Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Członek Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o komisji)

Członek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1963 r.
wykształcenie wyższe niepełne
zawód: ekonomista, przedsiębiorca