Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz


Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz

Zmarł 21.03.2008 r.

Okręg wyborczy nr 21 (Krosno)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Sekretarz Senatu RP VI kadencji

Poseł I kadencji, senator IV kadencji


Urodził się 11 maja 1963 r. w Jarosławiu.

W 1989 r. ukończył studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2005 r. otrzymał stopień doktora nauk prawnych.

W latach 1982-1989 wielokrotnie go aresztowano i represjonowano za działalność w strukturach Konfederacji Polski Niepodległej i podziemnej Solidarności.

Od 1983 do 1984 r. pracował w Sekcji Drogowej PKP w Jarosławiu. W latach 1989-1991 był redaktorem gazet: "Nowe Relacje", "Opinia" i "Gazeta Polska". W latach 1993-1997 był członkiem Rady Programowej Polskiego Radia, a w latach 2001-2005 - Rady Programowej TV POLONIA.

W latach 1994-2002 był radnym Rady Miasta Jarosławia (1994-1997 - wiceburmistrz) i radnym Sejmiku Województwa Przemyskiego.

Autor kilku książek o tematyce historycznej i powieści science fiction oraz kilkuset artykułów w prasie krajowej i zagranicznej.

Jako prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Utworzenia Uczelni Wyższych doprowadził do powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu oraz współdziałał przy utworzeniu uczelni w Przemyślu, Krośnie, Jaśle, Tarnowie i Tarnobrzegu. Był przewodniczącym Rady Programowej Instytutu Zarządzania i Marketingu, a także członkiem założycielem Lubelskiej Korporacji Prawniczej.

W Sejmie I kadencji był członkiem Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Nadzwyczajnej do zbadania skutków stanu wojennego.

W Senacie IV kadencji był sekretarzem Senatu, zastępcą przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz członkiem Prezydium Polskiej Unii Międzyparlamentarnej.

W latach 1981-2004 należał do Konfederacji Polski Niepodległej (1999-2004 - wiceprzewodniczący).

Był bezpartyjny.

Był żonaty, miał dwóch synów.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o komisji)

Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Oświadczenia senatorskie      rejestr korzyści

ur. 1963 r.
wykształcenie wyższe
zawód: prawnik, menedżer