Prace komisji

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich

  1. Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski - przewodniczący Komisji
  2. Mieczysław Augustyn - zastępca przewodniczącego do 4.01.2006 r.
  3. Janusz Gałkowski
  4. Dariusz Górecki
  5. Tadeusz Stefan Lewandowski
  6. Włodzimierz Łyczywek (od 24.05.2006 r.)
  7. Zbigniew Romaszewski
  8. Piotr Zientarski - zastępca przewodniczącego od 4.01.2006 r.