Mieczysław Augustyn

Mieczysław Augustyn

Okręg wyborczy nr 37 (Piła)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodził się 19 sierpnia 1955 r. we wsi Lipka (woj. wielkopolskie).

W 1978 r. ukończył studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1998 r. uzyskał specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej w Centrum Rozwoju Służb Społecznych przy Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych w Białobrzegach.

Do 1990 r. był dyrektorem Biura Zrzeszenia Katolików "Caritas". Był projektodawcą powstania Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile, którego był dyrektorem w latach 1990-2005. Zainicjował powstanie Pilskiego Banku Żywności (1994 r.) oraz Wielkopolskiego Banku Żywności (1996 r.). Pełni funkcję prezesa w obu bankach od chwili ich założenia. W latach 1996-2005 wchodził w skład Zarządu Polskiej Federacji Banków Żywności. W latach 2002-2005 był członkiem Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile.

W latach 1998-2005 był radnym Rady Miasta Piły (2002-2005 - przewodniczący).

Jest współzałożycielem powstałej w 1990 r. Fundacji Pomocy Humanitarnej w Pile (obecnie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej), gdzie od 1991 r. jest prezesem zarządu. W 2001 r. był współzałożycielem Stowarzyszenia "PRO SENIOR", w którym jest wiceprezesem.

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Zastępca przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (o komisji)

Zastępca przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1955 r.
wykształcenie wyższe
zawód: filolog-polonista, organizator pomocy społeczej