Piotr Zientarski

Piotr Zientarski

Okręg wyborczy nr 39 (Koszalin)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodził się 16 kwietnia 1952 r. w Szczecinku, w rodzinie o tradycjach patriotycznych.

W 1975 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikacje sędziowską i adwokacką oraz złożył egzamin radcowski.

Od 1981 r. pracował w Zespole Adwokackim nr 2 w Koszalinie, a od 1990 r. - prowadzi własną kancelarię adwokacką. Równolegle z pracą zawodową prowadził przez kilka lat zajęcia z podstaw prawa w Średnim Studium Zawodowym dla Pracujących w Koszalinie o kierunku społeczno-prawnym.

W latach 80. był obrońcą w procesach działaczy opozycyjnych, a także doradcą prawnym i pełnomocnikiem biskupa Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Angażuje się w działalność społeczno-kulturalną na rzecz Koszalina oraz charytatywną na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i niewidomych.

Jest członkiem towarzystw kulturalnych działających na Pomorzu. W 1976 r. założył Bałtycki Klub Jazzowy, którego był prezesem do 2000 r. Od 1980 do1985 r. pełnił funkcję prezesa Klubu Miłośników Sztuki w Koszalinie, a od 1984 do 1990 r. - Zarządu Koszalińskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego. W latach 1988-1993 był wiceprezesem Bałtyckiego Towarzystwa Polska - Stany Zjednoczone Ameryki. Zasiada we władzach Okręgu 121 - Polska Lions International.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Zastępca przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (o komisji)

Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1952 r.
wykształcenie wyższe
zawód: prawnik, adwokat