Janusz  Gałkowski

Janusz Gałkowski

Okręg wyborczy nr 26 (Bielsko-Biała)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 6 grudnia 1961 r. w Krakowie.

W 1986 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po odbyciu aplikacji adwokackiej prowadzi praktykę adwokacką od 1991 r.; obecnie w Bielsku-Białej. Specjalizuje się m.in. w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i międzynarodowego.

W latach 1998-2002 był radnym Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, a w latach 2003-2005 - radnym Sejmiku Województwa Śląskiego.

Aktywnie działa w samorządzie adwokackim. W 2005 r. został wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia "Bezpieczna Wieś, Bezpieczne Miasto, Bezpieczna Polska", a także "Koalicji Marek Ziem Górskich".

Należy do Prawa i Sprawiedliwości. Jest członkiem Rady Regionalnej Okręgu Podbeskidzie tej partii.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej (o komisji)

Członek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1961 r.
wykształcenie wyższe
zawód: prawnik, adwokat