Anna Kurska

Anna Kurska


Zmarła 25 sierpnia 2016 r.

Okręg wyborczy nr 24 (Gdańsk)

Kandydatka Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Senator V kadencji


Urodziła się 24 sierpnia 1929 r. we Lwowie, w rodzinie ziemiańskiej o tradycjach powstańczych.

W 1955 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1958-1960 odbyła aplikację sądową i została, jako bezpartyjna, skierowana do pracy w sądach terenowych w Tczewie i Malborku, dokąd przez 3 lata codziennie dojeżdżała z Gdańska. W sierpniu 1980 r. została skierowana do pracy w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. Działalność w Solidarności regionu gdańskiego była powodem odwołania jej w stanie wojennym ze stanowiska sędziego. Wskutek represji nie mogła znaleźć pracy, otrzymała ją dopiero w sierpniu 1983 r. w gminach i spółdzielniach kółek rolniczych ówczesnych województw gdańskiego i elbląskiego. W 1988 r. została cofnięta decyzja ministra zakazująca jej wykonywania zawodu adwokata z przyczyn politycznych. Umożliwiło jej to podjęcie pracy w zespole adwokackim w Tczewie do czasu powrotu na stanowisko sędziego. Nominację sędziowską otrzymała ponownie w 1990 r.

Jest członkinią prezydium Stowarzyszenia "Godność" z siedzibą w Gdańsku.

W Senacie V kadencji była członkinią Komisji Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Ma dwóch synów.


Członkini Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członkini Komisji Praw Człowieka i Praworządności (o komisji)

Członkini Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o komisji)

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich (do 2005r.) (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1929 r.
wykształcenie wyższe
zawód: prawnik, parlamentarzystka