Włodzimierz Łyczywek

Włodzimierz Łyczywek

Okręg wyborczy nr 40 (Szczecin)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodził się 7 czerwca 1945 r. w Poznaniu.

W 1968 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej i adwokackiej rozpoczął praktykę adwokacką w 1974 r.

W latach 1994-1998 był wiceprzewodniczącym Rady Miasta Szczecina, a w latach 1995-1998 - radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

W latach 1991-1998 był Dziekanem Izby Adwokackiej w Szczecinie, w latach 1991-2004 - członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. Należy do Zrzeszenia Prawników Polskich.

W latach 1978-1988 był prezesem Zarządu Wojewódzkiego Automobilklubu w Szczecinie. Od 1988 do 1999 r. był prezesem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Motorowego w Szczecinie. W latach 1995-1999 był wiceprezesem Klubu Sportowego "Pogoń". Był także prezesem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Brydża Sportowego w Szczecinie.

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP oraz Rady Powiatu Szczecińskiego tej partii.

Żonaty, ma czworo dzieci.


Członek Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Członek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (o komisji)

Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o komisji)

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1945 r.
wykształcenie wyższe
zawód: prawnik, adwokat