Janusz Kubiak

Janusz Kubiak

Okręg wyborczy nr 37 (Piła)

Kandydat Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin


Urodził się 11 listopada 1961 r. w Dolsku (woj. wielkopolskie).

W 1987 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1990 r. - na Wydziale Prawa i Administracji tej uczelni. W 1993 r. ukończył aplikację sędziowską w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Od 1990 r. pracował w Sądzie Rejonowym, a od 1991 r. - w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Następnie pracował w Banku PeKaO SA Oddział w Poznaniu. W 1993 r. rozpoczął pracę jako radca prawny w Pomorskim Towarzystwie Ubezpieczeniowym "Gryf" SA. Od 1996 r. był pracownikiem Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu. W 1998 r. podjął pracę jako radca prawny w Banku PKO BP Oddział w Wągrowcu. Od 1995 r. prowadzi własną kancelarię (od 1998 r. w Trzciance). Działa w samorządzie adwokackim jako sędzia sądu dyscyplinarnego.

W latach 2002-2005 był radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Należy do Ligi Polskich Rodzin.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek Senatorskiego Klubu Narodowego (o klubie/kole)

Członek Komisji Praw Człowieka i Praworządności (o komisji)

Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1961 r.
wykształcenie wyższe
zawód: prawnik, adwokat