Dariusz  Górecki

Dariusz Górecki

Okręg wyborczy nr 11 (Sieradz)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 21 stycznia 1946 r. w Poznaniu.

W 1969 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 1974 r. ukończył aplikację sądową, a w 1976 r. - radcowską. W 1979 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 1992 r. - doktora habilitowanego tych nauk. Tytuł profesora nauk prawnych otrzymał w 2003 r.

Jest nauczycielem akademickim i od 1971 r. pracuje na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2002 r. kieruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego (poprzednio w latach 1996-1999) oraz Zakładem Polskiego Prawa Konstytucyjnego. Ponadto jest dziekanem Wydziału Administracji w Salezjańskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, gdzie kieruje Katedrą Prawa Administracyjnego, Nauk Administracyjnych i Społecznych.

W latach 1994-2005 był radnym Rady Miejskiej w Łodzi.

Jest autorem wielu publikacji naukowych, także zagranicznych, oraz współautorem skryptów i podręczników akademickich.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Wchodzi w skład władz krajowych Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów.

Od 1980 r. należy do NSZZ "Solidarność".

Bezpartyjny.

Żonaty, ma jedno dziecko.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (o komisji)

Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1946 r.
wykształcenie wyższe
zawód: prawnik, nauczyciel akademicki