Antoni Szymański

Antoni Szymański

Okręg wyborczy nr 25 (Gdynia)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Poseł III kadencji


Urodził się 13 czerwca 1952 r. w Zielonej Górze.

W 1977 r. ukończył studia socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pracował jako pedagog szkolny w Gdańsku. Od 27 lat wykonuje zawód rodzinnego kuratora sądowego, jest kuratorem specjalistą. Od 2002 do 2005 r. pełnił funkcję kierownika zespołu kuratorów w Sądzie Rejonowym w Gdańsku. W tym samym czasie, w samorządzie zawodowym, był zastępcą przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów.

W latach 2002-2005 był radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego.

W 2005 r. przewodniczył Pomorskiej Radzie Pożytku Publicznego, powołanej w celu kształtowania właściwej współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi.

W 1980 r. współtworzył związek zawodowy NSZZ "Solidarność" w Sądzie Rejonowym w Gdańsku i był członkiem komisji zakładowej. W latach 1980-1981 był członkiem Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Resortu Wymiaru Sprawiedliwości NSZZ "Solidarność".

Od wielu lat prowadzi aktywną działalność w organizacjach wspomagających rodzinę. Jest wieloletnim wiceprezesem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, zrzeszającej 136 organizacji prorodzinnych. Jest autorem licznych artykułów dotyczących polityki społecznej. Był współorganizatorem międzynarodowych kongresów: "O godność macierzyństwa" (1988 r.), "O godność ojcostwa" (1999 r.), "O godność dziecka" (2001 r.).

W latach 1994-1996 był członkiem Komisji do spraw Rodziny Episkopatu Polski. W 1994 r. współorganizował, a następnie przez 5 lat przewodniczył Radzie ds. Rodziny przy Wojewodzie Gdańskim i Marszałku Sejmiku Województwa Gdańskiego.

W latach 1997-2001 sprawował mandat posła na Sejm III kadencji. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego, a następnie przewodniczącego Komisji Rodziny. Był także członkiem Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Należał do Klubu Parlamentarnego Akcji Wyborczej Solidarność.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1952 r.
wykształcenie wyższe
zawód: socjolog, kurator sądowy