Komisja Spraw Unii Europejskiej

Senatu RP V Kadencji

(19.05.2004 r.. - 18.10.2005 r.)


 1. Andrzej Anulewicz
 2. Janusz Lucjan Bargieł
 3. Andrzej Chronowski (od 30.09.2004 r.)
 4. Zygmunt Alojzy Cybulski - przewodniczący
 5. Bernard Drzęźla - zastępca przewodniczącego
 6. Henryk Dzido
 7. Stanisław Huskowski (od 30.09.2004 r.)
 8. Krzysztof Jurgiel
 9. Grzegorz Lipowski
 10. Mieczysław Mietła - zastępca przewodniczącego
 11. Ewa Serocka
 12. Jerzy Smorawiński
 13. Andrzej Jan Wielowieyski
 14. Edmund Kazimierz Wittbrodt - zastępca przewodniczącego

Sekretariat: tel. 694-27-13, fax 694-19-26 , e-mail ksue@nw.senat.gov.pl
 • Lidia Spyrko vel Śmietanko tel. 694-27-15, e-mail smietan@nw.senat.gov.pl
 • Agnieszka Niewczas tel. 694-27-15, e-mail niewczas@nw.senat.gov.pl
 • Władysław Krasiński tel. 694-27-13, e-mail krasinsk@nw.senat.gov.pl
 • Magdalena Skulimowska tel. 694-27-13, e-mail skulimow@nw.senat.gov.pl
 • Anna Pudło tel. 694-27-14, e-mail pudlo@nw.senat.gov.pl

 • Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy