Mieczysław Mietła

Mieczysław Mietła

Okręg wyborczy nr 14 (Tarnów)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

 


Urodził się w 1947 roku w Gwoźdźcu, w powiecie brzeskim.

Ukończył Technikum Przemysłu Browarniczego w Tychach, a w 1980 - studia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. W 1985 ukończył studium doskonalenia kadr kierowniczych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

W latach 1967-1999 pracował w Okocimskich Zakładach Piwowarskich, z przerwą na studia i pracę w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Tarnowie w latach 1976-1982. Kierował tym przedsiębiorstwem praktycznie na wszystkich szczeblach zarządzania, włącznie ze stanowiskiem dyrektora naczelnego. Kierował zakładem także w warunkach gospodarki rynkowej jako prezes zarządu spółki notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Jest członkiem wielu organizacji, m.in. Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Warszawie, Business Centre Club, Związku Polskiego Przemysłu, Handlu i Finansów w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Był prezesem Okocimskiego Klubu Sportowego. W 2000 został królem Bractwa Kurkowego w Krakowie.

Przez dwie kadencje był radnym w Brzesku.

Jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, obecnie jest przewodniczącym Rady Powiatowej tej partii w Brzesku, a także członkiem Rady Wojewódzkiej w Krakowie oraz Rady Krajowej.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej (o komisji)

Członek: Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (o komisji)

Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści