Zygmunt Alojzy Cybulski

Zygmunt Alojzy Cybulski

Okręg wyborczy nr 4 (Bydgoszcz)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy

 


Urodził się w 1935 roku w miejscowości Milcz, w powiecie Chodzież.

W 1959 ukończył studia z zakresu chemii na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. W 1972 uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w Wyższej Szkole Rolniczej w Szczecinie. W latach 1973-1974 był stypendystą Fundacji Humboldta na Uniwersytecie Hohenheim w Stuttgarcie, a w latach 1985-1989 pracował naukowo na Uniwersytecie im. Fryderyka Schillera w Jenie, gdzie uzyskał stopień doktora habilitowanego. Został nominowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

Od 1991 jest członkiem Komitetu Doradczego Międzynarodowego Sympozjum Związków Interkalowanych. Należy do Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Od 1953 jest członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, a od 1993 - prezesem Federacji Związków Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki. Od 1997 należy do prezydium OPZZ, pełni funkcję przewodniczącego Komisji Nauki OPZZ.

Jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i Polskiego Związku Wędkarskiego.

W Sejmie II kadencji sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Integracji Europejskiej, był członkiem komisji: Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących reformy Centrum Administracyjnego i Gospodarczego Rządu, Stosunków Gospodarczych z Zagranicą, a także Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.

W latach 1953-1985 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, od 1995 do 1999 - do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Jest członkiem założycielem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej tej partii w Bydgoszczy.

Żonaty, ma córkę.


Przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej (o komisji)

Członek: Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o Klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści