Janusz Lucjan Bargieł

Janusz Lucjan Bargieł

Okręg wyborczy nr 12 (Kraków)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy

 


Urodził się w 1958 roku w Olkuszu.

Ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pracę zawodową rozpoczął w 1973 w Olkuskiej Fabryce Naczyń Emaliowanych. W latach 1980-1984 pracował w Ochotniczych Hufcach Pracy jako zastępca komendanta hufca w Olkuszu. W okresie 1984-1986 był dyrektorem Rejonowego Uniwersytetu Robotniczego w tym mieście. Następnie do 1990 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Olkuszu i był członkiem Zarządu Głównego tej organizacji. W latach 1990-1995 prowadził samodzielną działalność gospodarczą. W 1995 zaczął pracować w Urzędzie Rejonowym w Olkuszu na stanowisku zastępcy kierownika tego urzędu.

W 1998 został wybrany na starostę powiatu olkuskiego.

Był współinicjatorem powstania Związku Powiatów Polskich, pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Międzynarodowej tej organizacji.

Jest członkiem Stowarzyszenia "Zamek Rabsztyński" i zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Wybrano go na Człowieka Roku 1999 "Gazety Krakowskiej".

Należał do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Był wiceprzewodniczącym Rady Wojewódzkiej Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pełni funkcję wiceprzewodniczącego Małopolskiej Rady Wojewódzkiej tej partii w Krakowie.

Żona Jadwiga jest nauczycielką w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Olkuszu; synowie Piotr i Rafał uczą się w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Olkuszu.


Członek: Komisji Ochrony Środowiska (o komisji)

Komisji Spraw Unii Europejskiej (o komisji)

Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o klubie)


Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści