Grzegorz Marek Lipowski

Grzegorz Marek Lipowski

Okręg wyborczy nr 27 (Częstochowa)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy

Senator IV kadencji Senatu RP


Urodził się w 1936 roku w Szymkach w województwie białostockim. W 1940 został wraz z matką, siostrą i bratem deportowany na sześć i pół roku na Syberię.

Studiował na Wydziale Włókienniczym Politechniki Częstochowskiej, a tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1962 na Wydziale Włókienniczym Politechniki Łódzkiej. W 1965 ukończył studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie.

Pracę zawodową rozpoczął w 1962 jako główny technolog w Przędzalni Czesankowej "Wełnopol" w Częstochowie. W 1972 został powołany na stanowisko naczelnego dyrektora Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Wigolen" w Częstochowie, a w 1980 - na naczelnego dyrektora Zakładów Przemysłu Bawełnianego "Ceba" w Częstochowie. W latach 1991-1997 był dyrektorem generalnym firmy budowlanej "Holzmann-Barański" sp. z o.o.

Od 1978 jest przewodniczącym Rady Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej w Częstochowie, a od 2001 - wiceprezesem Zarządu Głównego NOT w Warszawie. Od 1983 pełni funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Częstochowie. Od 1989 jest członkiem Zarządu Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Częstochowie. Od 1996 został wiceprezesem, a w 1998 - prezesem Regionalnego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie, w 1997 zaś - prezesem Okręgowego Związku Żeglarskiego w Częstochowie. Od 2003 członek Zarządu Głównego AZS.

W latach 1980-1990 sprawował urząd wojewody częstochowskiego.

W Senacie IV kadencji był członkiem Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisji Gospodarki Narodowej, pracował także w Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.

Należał do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest członkiem założycielem Socjaldemokracji Polskiej.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek: Komisji Emigracji i Polaków za Granicą (o komisji)

Komisji Spraw Unii Europejskiej (o komisji)

Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Socjaldemokracji Polskiej (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści