Henryk Dzido

Henryk Dzido

Zmarł 7 października 2018 r.

Okręg wyborczy nr 10 (Piotrków Trybunalski)

Kandydat Komitetu Wyborczego Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

 


Urodził się w 1941 roku w Adamowie, w województwie lubelskim.

W 1964 ukończył studia na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Po studiach pracował w prokuraturze w Wołominie i w Najwyższej Izbie Kontroli, w Zespole Administracji i Gospodarki Terenowej. Od 1981 jest adwokatem w Warszawie.

W 1998 związał się z Samoobroną. Jest obrońcą sądowym Andrzeja Leppera. Był także pełnomocnikiem wyborczym Komitetu Wyborczego Andrzeja Leppera w wyborach prezydenckich w 2000, a w 2001 - pełnomocnikiem wyborczym Samoobrony RP w wyborach do Sejmu i Senatu.

Należy do Samoobrony RP.

Żonaty, ma córkę.


Członek: Komisji Spraw Unii Europejskiej (o komisji)

Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Przewodniczący Koła Senatorów Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści