Czesława Christowa

Czesława Christowa

Okręg wyborczy nr 40 (Szczecin)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy

 


Urodziła się w 1945 roku w Łukowsku w województwie lubelskim.

W 1968 ukończyła studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej. Dyplom specjalisty systemów zarządzania uzyskała w 1971 po ukończeniu studiów podyplomowych w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego w Sofii. W 1975 została doktorem nauk ekonomicznych na Politechnice Szczecińskiej, a w 1995 - doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych (ekonomiki transportu) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 1968 pracowała w Zarządzie Portu Burgas, a od 1971 - w Centrum Cybernetyki Transportu w Ministerstwie Transportu w Bułgarii, oddział w Burgas.

Po powrocie do Szczecina w 1977 dwa lata pracowała w szczecińskim oddziale Centrum Informatyki Gospodarki Morskiej i Handlu Zagranicznego w Gdyni oraz w Biurze Projektów Budownictwa Morskiego "BIMOR" w Szczecinie.

Od 1979 jest zatrudniona w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie, od 1996 jako profesor, kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania w Transporcie. Równolegle była profesorem Politechniki Koszalińskiej i Politechniki Szczecińskiej. Wykładała także w Wyższej Szkole Działalności Gospodarczej w Warszawie. Obecnie prowadzi zajęcia również w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Jest autorką 5 monografii i wielu artykułów naukowych z dziedziny zarządzania i logistyki. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami i zespołami badawczymi.

Jest tłumaczką przysięgłą języka bułgarskiego.

Należy do Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Zasiada w zarządzie Europejskiej Unii Ochrony Wybrzeża - Polska.

Należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Ma córkę.


Członkini: Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury(o komisji)

Komisji Spraw Unii Europejskie (o komisji)j

Członkini Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści