Stanisław Huskowski

Stanisław Tadeusz Huskowski

Złożył ślubowanie 14.04.2004 r.

Okręg wyborczy nr 3 (Wrocław)

Kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Stanisława Huskowskiego


Urodził się w 1953 roku we Wrocławiu, dokąd rodzice - powstańcy warszawscy - przenieśli się po II wojnie światowej. Dziadek Stanisław Huskowski, adwokat, był senatorem (1928-1930).

W 1977 ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Wrocławskiego i uzyskał stopień magistra fizyki.

Po studiach został asystentem w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej.

Od 1978 angażował się w działalność opozycyjną, m.in. jako współpracownik Studenckiego Komitetu Solidarności i Klubu Samoobrony Społecznej we Wrocławiu. W 1981 został członkiem Prezydium Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" oraz rzecznikiem prasowym. Był delegatem na I Zjazd NSZZ "Solidarność". W stanie wojennym poszukiwany listem gończym, internowany i wyrzucony z pracy na uczelni za działalność w opozycji demokratycznej. Po zwolnieniu pracował jako nauczyciel w liceum, konstruktor w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych, fizyk i technik medyczny w szpitalu onkologicznym we Wrocławiu, zaopatrzeniowiec w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym. W latach 1991-1994 prowadził samodzielną działalność gospodarczą.

Od 1989 zaangażował się w propagowanie idei samorządności lokalnej, organizując struktury ogólnopolskiej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Był organizatorem i dyrektorem Dolnośląskiego Centrum Szkolenia Samorządowego (1990-1993).

Od 1994 jest radnym Rady Miejskiej Wrocławia. Do 1997 był wiceprzewodniczącym, a w 2002 został jej przewodniczącym. W latach 1998-2001 pełnił urząd wiceprezydenta, a w latach 2001-2002 - prezydenta Wrocławia.

Należał do Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP, zasiada w jej Radzie Krajowej oraz Zarządzie Regionalnym.

Wdowiec, ma syna.


Członek: Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o komisji)

Komisji Spraw Unii Europejskiej(o komisji)

Członek Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska(o klubie)

Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o Komisji)

Członek Komisji Spraw Unii Europejskiej(o Komisji)

Członek Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska(o Klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści