Genowefa Grabowska

Genowefa Grabowska

Mandat wygasł 13.06.2004 r. w związku z wyborem na posła do Parlamentu Europejskiego

Okręg wyborczy nr 30 (Katowice)

Kandydatka Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

 


Urodziła się w 1944 roku w miejscowości Przystajń, w powiecie kłobuckim.

W 1966 ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1974 uzyskała stopień doktora nauk prawnych na tej uczelni, a w 1980 - doktora habilitowanego w zakresie prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Śląskim. W 1992 otrzymała tytuł profesora nauk prawnych. W 1969 zdała egzamin sędziowski, a w 1971 - radcowski.

W latach 1966-1969 pracowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, następnie dwa lata na Uniwersytecie Jagiellońskim i od 1971 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1993-1999 była dziekanem tego wydziału, a obecnie kieruje Katedrą Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Śląskiego.

Jej dorobek naukowy obejmuje 100 prac z zakresu prawa Unii Europejskiej, prawa organizacji międzynarodowych, prawa dyplomatycznego, a przede wszystkim - prawa ochrony środowiska.

Jest członkinią zarządu Polskiej Grupy International Law Association, należy do Transnational Enforcement of Environmental Law (ILA) w Londynie, jest także zastępcą członka Trybunału ds. Koncyliacji i Arbitrażu OBWE. Zasiada w Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN w Katowicach.

Od 1999 jest prezesem Rady Fundacji im. Hugo Kołłątaja, zajmującej się finansowym wspieraniem i promowaniem szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży regionu górnośląskiego. W latach 1997-1999 organizowała cykl szkoleń z zakresu prawa Unii Europejskiej dla sędziów z województw katowickiego i częstochowskiego, realizowanego w ramach programu PHARE.

Bezpartyjna.

Mężatka, ma syna.


Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Członkini: Komisji Spraw Unii Europejskiej (o komisji)

Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (o komisji)

Członkini Klubu Senackiego Socjaldemokracji Polskiej (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści