Andrzej Chronowski

Andrzej Chronowski

Okręg wyborczy nr 13 (Nowy Sącz)

Kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców - Blok Senat 2001

Senator III kadencji Senatu RP
Wicemarszałek Senatu IV kadencji


Urodził się w 1961 roku w Grybowie w powiecie nowosądeckim.

Ukończył szkołę podstawową w Krużlowej Wyżnej i liceum ogólnokształcące w Grybowie. W 1985 uzyskał tytuł magistra inżyniera w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a w latach 1984-1985 ukończył również studium pedagogiczne na tej uczelni. Początek jego studiów zbiegł się w czasie z rozpoczęciem działalności w podziemiu. W latach 1980-1981 brał udział w organizacji strajków studenckich w miastach uniwersyteckich, m.in. w Krakowie.

W 1987 podjął pracę w dziale Postępu Technicznego w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego "Nowy Sącz", a następnie w kuźni jako mistrz produkcji. W latach 1991-1993 był przewodniczącym rady pracowniczej w tych zakładach.

Specjalizuje się w zakresie prawa handlowego, przekształceń własnościowych i prawa bankowego. Jest niezależnym biegłym rewidentem księgowym.

W latach 2000-2001 pełnił funkcję ministra skarbu państwa.

W 2001 został wybrany na przewodniczącego Klubu Senatorskiego AWS.

Jest przewodniczącym Rady "Klubu Sądeckiego".

W Senacie III kadencji był członkiem komisji: Gospodarki Narodowej, Inicjatyw i Prac Ustawodawczych, Praw Człowieka i Praworządności oraz Podkomisji do spraw Polityki Regionalnej. Był wicemarszałkiem Senatu IV kadencji, pracował w komisjach: Regulaminowej i Spraw Senatorskich oraz Gospodarki Narodowej.

Należy do NSZZ "Solidarność".

Jest członkiem Ruchu Społecznego AWS. Pełni w nim funkcję przewodniczącego Regionu Małopolska.

Żonaty, ma dwóch synów.


Zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (o komisji)

Członek: Komisji Spraw Unii Europejskiej (o komisji)

Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (o komisji)

Członek Klubu Senatorskiego "Blok Senat 2001" (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści