Andrzej Jan Wielowieyski

Andrzej Jan Wielowieyski

Okręg wyborczy nr 19 (Warszawa)

Kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców - Blok Senat 2001

Wicemarszałek Senatu I kadencji
Poseł na Sejm I, II i III kadencji


Urodził się w 1927 roku w Warszawie. Od 1942 działał w konspiracji i walczył w partyzantce AK.

W 1947 ukończył studia na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 1948-1952 pracował w Ministerstwie Finansów jako inspektor, w 1952-1955 jako urbanista w Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych, a w 1956-1962 jako kierownik działu w Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego w Warszawie. Następnie, w latach 1962-1984, był redaktorem miesięcznika "Więź" i przez dwa lata redaktorem miesięcznika "Królowa Apostołów". Od 1983 do 1990 był stałym felietonistą "Gościa Niedzielnego".

W latach 1945-1948 działał w Stowarzyszeniu Młodzieży Wiejskiej "Wici". Od 1955 do jego zamknięcia w 1960 należał do Klubu "Krzywego Koła". Od 1957 jest członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej, w latach 1965-1972 był jego wiceprezesem, a w latach 1972-1980 i 1984-1989 - sekretarzem generalnym. Był jednym z twórców konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość". Związał się z NSZZ "Solidarność" - w 1980 był ekspertem strajkujących w stoczni gdańskiej. W 1981 kierował Ośrodkiem Prac Społeczno-Zawodowych Komisji Krajowej. W latach 1987-1989 pełnił funkcję doradcy Tymczasowej Komisji Krajowej. W 1989 uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu.

W latach 1981-1985 był członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej.

Od 1994 do 1997 pełnił funkcję radnego Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Przewodniczy stowarzyszeniu gmin "Metropolia Warszawa".

Przewodniczy zarządowi Polskiej Rady Ruchu Europejskiego oraz Radzie Edukacji Europejskiej przy MEN. Należy do Stowarzyszenia Euroatlantyckiego.

W I kadencji Senatu był wicemarszałkiem i organizatorem Kancelarii Senatu. Pracował w komisjach: Gospodarki Narodowej, Regulaminowej i Spraw Senatorskich, Konstytucyjnej, Obrony Narodowej oraz Ustawodawstwa Gospodarczego, a także w Komisji Nadzwyczajnej ds. Górnictwa.

W Sejmie I kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów, należał także do Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego. W Sejmie II kadencji pracował w komisjach: Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów oraz Spraw Zagranicznych. Podczas III kadencji Sejmu pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących ustroju oraz samorządu miasta stołecznego Warszawy, należał do Komisji Spraw Zagranicznych. Był także wiceprzewodniczącym delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

W 1987 był współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, w 1990 - współzałożycielem Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna. Od 1991 należał do Unii Demokratycznej, obecnie jest członkiem Unii Wolności.

Żonaty, ma siedmioro dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Członek: Komisji Spraw Unii Europejskiej (o komisji)

Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (o komisji)

Przewodniczący Koła Senackiego demokraci.pl (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści