Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 9.08.2011 r.

82. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

3, 4 i 5 sierpnia 2011 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. wprowadził poprawki (16) do ustawy.
druki sejmowe nr 4281, 4280, do druku nr 4280, 4414, do druku nr 4414, 4414-A
druki senackie nr 1301, 1301 A, 1301 B, 1301 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Informacja na temat badania okoliczności i przyczyn katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 r., z uwzględnieniem uwag zawartych w końcowym raporcie Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 4227, do druku nr 4227, 4426, 4426-A
druki senackie nr 1302, 1302 A, 1302 B, 1302 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
druki sejmowe nr 4262, do druku nr 4262, 4289, 4289-A
druki senackie nr 1296, 1296 A popr
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4394, do druku nr 4394, 4458
druki senackie nr 1312, 1312 A, 1312 B
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 4216, do druku nr 4216, 4411
druki senackie nr 1303, 1303 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4350, do druku nr 4350, 4381, do druku nr 4381, 4413, 4472, do druku 4472, 4472-A
druki senackie nr 1325, 1325 A
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe oraz ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4389, do druku nr 4389, 4459, 4459-A
druki senackie nr 1317, 1317 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 4344, 4480, do druku nr 4480
druki senackie nr 1320, 1320 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 3897, 4428, 4428-A
druki senackie nr 1316, 1316 A, 1316 Z
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4326, 4447
druki senackie nr 1315, 1315 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4343, 4481, do druku nr 4481, 4481-A
druki senackie nr 1319, 1319 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. wprowadził poprawki (16) do ustawy.
druki sejmowe nr 4324, do druku nr 4324, 4478, do druku nr 4478, 4478-A
druki senackie nr 1318, 1318 A, 1318 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4347, 4455
druki senackie nr 1314, 1314 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 4346, do druku nr 4346, 4435
druki senackie nr 1313, 1313 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3765, do druku nr 3765, 3859, do druku nr 3859, 4131, do druku nr 4131, 4352, do druku nr 4352, 4449, 4449-A
druki senackie nr 1305, 1305 A, 1305 B, 1305 Z
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 4029, do druku nr 4029, 4436, 4436-A
druki senackie nr 1307, 1307 A, 1307 Z
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

18.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4396, 4453, 4453-A
druki senackie nr 1306, 1306 A
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

19.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. wprowadził poprawki (19) do ustawy.
druki sejmowe nr 4167 cz I, 4167 cz II, do druku nr 4167, 4405, do druku nr 4405, 4405-A
druki senackie nr 1304, 1304 A, 1304 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

20.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4397, 4454
druki senackie nr 1309, 1309 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

21.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
druki sejmowe nr 4395, 4452, 4452-A
druki senackie nr 1308, 1308 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

22.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
druki sejmowe nr 4255, do druku nr 4255, 4430
druki senackie nr 1310, 1310 A
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

23.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4342, 4399, do druku 4399, 4399-A
druki senackie nr 1328, 1328 A
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

24.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4171, do druku nr 4171, 4446, 4446-A
druki senackie nr 1327, 1327 A
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

25.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4284, 4374
druki senackie nr 1326, 1326 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

26.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 4331, 4383, 4383-A
druki senackie nr 1300, 1300 A, 1300 A, 1300 Z
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

27.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy.
druki sejmowe nr 4353, do druku nr 4353, 4466, do druku nr 4466, 4466-A
druki senackie nr 1321, 1321 A, 1321 Z
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

28.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4348, 4427
druki senackie nr 1311, 1311 A
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

29.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4388, do druku nr 4388, 4448
druki senackie nr 1322, 1322 A
uchwała
więcej informacji o punkcie

30.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4359, 4421
druki senackie nr 1324, 1324 A
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

31.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 4283, 4431
druki senackie nr 1323, 1323 A
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

32.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej.
Senat w dniu 5 sierpnia 2011 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 934, 934 S, 934 X
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

33.

Informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
druk senacki nr 1162
więcej informacji o punkcie


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.