Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

druki senackie nr 1050, 1050 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Stanisław Piotrowicz.

Nowelizacja ustawy ma na celu wznowienie nadawania Krzyża Armii Krajowej, Krzyża Batalionów Chłopskich oraz Krzyża Narodowego Czynu Zbrojnego.

Marszałek Senatu w dniu 15 grudnia 2010 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Obrony Narodowej.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się w dniu 7 czerwca 2011 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu bez poprawek (druk nr 1050 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.