Drugie czytanie projektu uchwały w 70. rocznicę napaści przez Niemcy i Rosję na Polskę.

druk senacki nr 642, 642 O, 642 O - poprawiony

Projekt uchwały okolicznościowej został wniesiony przez senatora Piotra Łukasza Andrzejewskiego.

Marszałek Senatu w dniu 8 września 2009 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji Spraw Zagranicznych.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się w dniu 22 września 2009 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie projektu uchwały (druk nr 642 O).

Sprawozdawcą połączonych Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Czelej.