Zmiany w składzie komisji senackich.

druk senacki nr 653

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 22 września 2009 r.

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Szaleniec.