Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

druki senackie nr 157, 157 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Gospodarki Narodowej.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Henryk Woźniak.

Proponowana ustawa dotyczy zmiany zasad wykonywania transportu drogowego taksówkami oraz samochodami osobowymi niebędącymi taksówkami. Zmiany zmierzają do ujednolicenia warunków wykonywania przewozów tymi środkami transportu. Wnioskodawcy proponują, aby licencja i wypisy były udzielane na każdy pojazd.

Marszałek Senatu w dniu 6 czerwca 2008 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Gospodarki Narodowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2008 r.

Komisje wprowadziły poprawki do projektu ustawy (druk nr 157 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Woźniak.