Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.

druki sejmowe nr 167, do druku 167, 794, 794-A

druki senackie nr 239, 239 A

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sportu i Turystyki.

Wnioskodawcy zaproponowali, aby sportowcy niepełnosprawni, którzy od 1972 r. zdobyli co najmniej jeden medal uczestnicząc w ruchu lub igrzyskach paraolimpijskich otrzymywali dożywotnie świadczenie pieniężne. Obecnie dotyczy to osób, które zdobywały medale od 1992 r.

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 5 września 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 września 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 października 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 września 2008 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 16 września 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk nr 239 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Bergier.