Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

druki sejmowe nr 852, 876

druki senackie nr 238, 238 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Nowelizacja przewiduje przekazanie kolejnej transzy pożyczek dla szpitali, które uzyskały ostateczną decyzję o warunkach restrukturyzacji i zakończyły proces restrukturyzacji oraz tych, które nie mają zaległości w spłacie zobowiązań i nie podlegały restrukturyzacji finansowej. Rząd przewiduje możliwość umorzenia 70 proc. pożyczonej kwoty, jeżeli zakład w ciągu 5 lat spłaci 30 proc. pożyczki wraz z odsetkami.

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 4 września 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 września 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 października 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 września 2008 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 23 września 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 238 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.