Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 21.03.2008 r.

5. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

6 i 7 lutego 2008 r.


 

1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. wprowadził poprawki (20) do ustawy).
druki sejmowe nr 65, 120
druki senackie nr 42, 42A i 42B, 42Z
materiał porównawczy
uchwała
Więcej informacji o punkcie

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych. (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. przyjął ustawę z dnia 11 stycznia 2008 r. bez poprawek).
druk sejmowy nr 137
druki senackie nr 43, 43A i 43B
opinia
materiał porównawczy
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy).
druki sejmowe nr 79, do druku 79, 111, do druku 111, do druku 111, 115, 115-A
druki senackie nr 41 i 41A, 41Z
opinia
materiał porównawczy
uchwała
Więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich. (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. przyjął ustawę z dnia 10 stycznia 2008 r. bez poprawek).
druki sejmowe nr 82, 116
druki senackie nr 39 i 39A
opinia
materiał porównawczy
uchwała
Więcej informacji o punkcie

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. przyjął ustawę z dnia 10 stycznia 2008 r. bez poprawek).
druki sejmowe nr 83, 114
druki senackie nr 38 i 38A
opinia
materiał porównawczy
uchwała
Więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej. (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy).
druki sejmowe nr 73, 95, 95-A
druki senackie nr 40 i 40A
opinia
materiał porównawczy
uchwała
Więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych. (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy).
druki sejmowe nr 67, 97
druki senackie nr 37, 37A i 37B, 37Z
opinia
materiał porównawczy
uchwała
Więcej informacji o punkcie

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. wprowadził poprawki (17) do ustawy).
druki sejmowe nr 70, 155
druki senackie nr 49, 49A, 49Z
opinia
materiał porównawczy
uchwała
Więcej informacji o punkcie

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich. (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. przyjął ustawę z dnia 23 stycznia 2008 r. bez poprawek).
druki sejmowe nr 69, 158
druki senackie nr 51, 51 A
opinia
uchwała
Więcej informacji o punkcie

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy).
druki sejmowe nr 62 i 122
druki senackie nr 50, 50 A
opinia
uchwała
Więcej informacji o punkcie

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. przyjął ustawę z dnia 23 stycznia 2008 r. bez poprawek).
druki sejmowe nr 107, 133
druki senackie nr 53, 53A
opinia
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

12

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. przyjął ustawę z dnia 23 stycznia 2008 r. bez poprawek).
druki sejmowe nr 106 i 132
druki senackie nr 52, 52 A
opinia
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy "Warszawski Uniwersytet Medyczny". (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. przyjął ustawę z dnia 23 stycznia 2008 r. bez poprawek).
druki sejmowe nr 108 i 134
druki senackie nr 54, 54 A
opinia
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy "Uniwersytet Medyczny w Lublinie". (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. przyjął ustawę z dnia 23 stycznia 2008 r. bez poprawek).
druki sejmowe nr 109 i 135
druki senackie nr 55, 55 A
opinia
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy "Uniwersytet Medyczny w Białymstoku". (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. przyjął ustawę z dnia 23 stycznia 2008 r. bez poprawek).
druki sejmowe nr 110 i 136
druki senackie nr 56, 56 A
opinia
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

16.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe. (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
Senat upoważnił senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem
).
druki senackie nr 34 i 34S
materiał porównawczy
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

17.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
Senat upoważnił senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem
).
druki senackie nr 35 i 35S
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

18.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
Senat upoważnił senatora Bohdana Paszkowskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem
).
druki senackie nr 36 i 36S
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

19.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie. (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
Senat upoważnił senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem
).
druki senackie nr 46, 46 S
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

20.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny. (W trakcie debaty w dniu 6 lutego 2008 r. został zgłoszony wniosek o charakterze legislacyjnym i Senat skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności w celu ustosunkowania się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków).
druki senackie nr 45, 45 S
Więcej informacji o punkcie

 

21.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
Senat upoważnił senator Grażynę Sztark do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.
).
druki senackie nr 47, 47 S
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

22.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu).
druki senackie nr 48, 48 S
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

23.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich. (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich).
druk senacki nr 27, 27O
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

24

Wybór Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności. (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności
Senat powołał senatora Stanisława Piotrowicza na przewodniczącego komisji
).
druk senacki nr 63
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

25.

Odwołanie sekretarzy Senatu. (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. podjął uchwałę w sprawie odwołania sekretarzy Senatu.
Senat odwołał senatorów: Dorotę Arciszewską-Mielewczyk, Andrzeja Mazurkiewicza z funkcji sekretarzy Senatu
).
druk senacki nr 44
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

26.

Wybór sekretarzy Senatu. (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. podjął uchwałę w sprawie o w sprawie wyboru sekretarzy Senatu.
Senat powołał senatorów: Witolda Idczaka oraz Tadeusza Gruszkę na sekretarzy Senatu
).
druk senacki nr 57
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

27.

Zmiany w składzie komisji senackich. (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. podjął uchwałę w sprawie w sprawie zmian w składzie komisji senackich).
druki senackie nr 62, 62W i 64
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

28.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny. (Senat w dniu 7 lutego 2008 r. podjął uchwałę w sprawie w sprawie zmian w składzie komisji senackich).
druki senackie nr 45, 45 S, i 45X
uchwała

 


Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

Opis posiedzenia w Diariuszu

 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.