Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  5. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Uwaga: w kolumnie P (Punkt) kolorem szarym są oznaczone pozycje, w których miało miejsce łączne rozpatrywanie kilku punktów porządku dziennego. Kliknięcie na podanym w takim polu numerze wyświetla listę rozpatrywanych łącznie punktów.
Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad piątego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców Rafał Rogala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Piotr Kaleta
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Michał Okła
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Karczewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Karczewski
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Marek Twardowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Grubski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Pawłowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Chmielewska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 3Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich
 1 4  Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Grubski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Grubski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Gruszczyński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich
 1 9Sprawozdania Do kont. pkt. 9 Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 7Sprawozdania Do kont. pkt. 7 Do kont. pkt. 7 Senator Mieczysław Augustyn
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Piotr Wach
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 111  Do kont. pkt. 12 Punkty jedenasty i dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
 111Sprawozdania Do kont. pkt. 11 Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Adam Massalski
 112Sprawozdania Do kont. pkt. 12 Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Antoni Piechniczek
 111Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 11 Senator Leon Kieres
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Grubski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Prawelska-Skrzypek
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 111Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 111Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 111Dyskusja Senator Antoni Piechniczek
 111Dyskusja Senator Ryszard Bender
 111Dyskusja Senator Józef Bergier
 111Dyskusja Senator Leon Kieres
 111Dyskusja Do kont. pkt. 12 Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 116  Punkt szesnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe
 116Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 116  Senator Leon Kieres
 116Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
sekretarz stanu Piotr Styczeń
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 116Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 116Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 116Dyskusja Otwarcie dyskusji
 116Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 117  Punkt siedemnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 117Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 117Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 117Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 117Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Radosław Mleczko
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 117Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 117Dyskusja Otwarcie dyskusji
 117Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 117Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 117Dyskusja Senator Piotr Głowski
 117Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 117Dyskusja Senator Antoni Piechniczek
 117Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 117Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 17 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Radosław Mleczko
 118  Punkt osiemnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 118Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 118Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 118Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 118  Senator Bohdan Paszkowski
 118  Senator Zbigniew Cichoń
 118Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Elżbieta Chojna-Duch
 118Dyskusja Otwarcie dyskusji
 118Dyskusja Do kont. pkt. 18 Zamknięcie dyskusji
 119  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie
 119Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 119Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 119Dyskusja Otwarcie dyskusji
 119Dyskusja Do kont. pkt. 19 Zamknięcie dyskusji
 120  Punkt dwudziesty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
 120Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 120Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 120Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 120Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 120Dyskusja Otwarcie dyskusji
 120Dyskusja Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 120Dyskusja Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 120Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 120Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 120Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 120Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 120Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 121  Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
 121Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Grażyna Sztark
 121Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Piotr Stachańczyk
 121Dyskusja Otwarcie dyskusji
 121Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 121Dyskusja Senator Leon Kieres
 121Dyskusja Do kont. pkt. 21 Zamknięcie dyskusji
 122  Punkt dwudziesty drugi porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 122Sprawozdania Sprawozdanie połaczonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 122Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 122Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 122Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 122Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 122Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 122Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 122Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 122Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 122Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 122Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 122Dyskusja Otwarcie dyskusji
 122Dyskusja Do kont. pkt. 22 Zamknięcie dyskusji
 1   Senator Norbert Krajczy
 1   Senator Norbert Krajczy
 1   Senator Norbert Krajczy
 1   Senator Norbert Krajczy
 1   Senator Norbert Krajczy
 1   Senator Norbert Krajczy
 1   Senator Norbert Krajczy
 223  Do kont. pkt. 23 Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich
 2   Powitanie przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego oraz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
 223Sprawozdania Do kont. pkt. 23 Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Adam Massalski
 223Sprawozdania Senator Adam Massalski
 223Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 223Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 223Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 223Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 223Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 223Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 223Dyskusja Otwarcie dyskusji
 223Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 223Dyskusja Senator Ryszard Bender
 223Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 223Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 223Dyskusja Senator Jan Rulewski
 223Dyskusja Senator Ryszard Bender
 223Dyskusja Marszałek Bogdan Borusewicz
 223Dyskusja Senator Krystyna Bochenek
 223Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 223Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1
 223Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich
Głosowanie nr: 2
 213  Do kont. pkt. 15 Do kont. pkt. 14 Punkty trzynasty, czternasty oraz piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy "Warszawski Uniwersytet Medyczny"; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy "Uniwersytet Medyczny w Lublinie"; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy "Uniwersytet Medyczny w Białymstoku"
 213Sprawozdania Do kont. pkt. 13 Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Piotr Wach
 214Sprawozdania Do kont. pkt. 14 Do kont. pkt. 14 Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Józef Bergier
 215Sprawozdania Do kont. pkt. 15 Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 213Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 14 Do kont. pkt. 13 Senator Ryszard Górecki
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 213Dyskusja Otwarcie łącznej dyskusji
 213Dyskusja Senator Jan Dobrzyński
 213Dyskusja Senator Józef Bergier
 213Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 213Dyskusja Do kont. pkt. 15 Do kont. pkt. 14 Do kont. pkt. 13 Zamknięcie łącznej dyskusji
 2   Senator Stanisław Piotrowicz
 224  Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad: wybór Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności
 224Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 224  Senator Stanisław Piotrowicz
 224Głosowanie Tajne głosowanie
 224  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 224Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności
 225  Punkt dwudziesty piątyporządku obrad: odwołanie sekretarzy Senatu
 225Głosowanie Tajne głosowanie
 225  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 225Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie odwołania sekretarzy Senatu
 226  Punkt dwudziesty szósty porządku obrad: wybór sekretarzy Senatu
 226Głosowanie Tajne głosowanie
 226  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 226Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sekretarzy Senatu
 2   Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
senator Grażyna Sztark
 2   Senator Piotr Andrzejewski
 2   Senator Grażyna Sztark
 2   Senator Piotr Andrzejewski
 2   Senator Piotr Zientarski
 2   Przyjęcie wniosku formalnego
 227  Punkt dwudziesty siódmy porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 227Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 227Głosowanie Głosowanie
 227Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w składzie komisji senackich
Głosowanie nr: 3
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 2 1Sprawozdania Senator Piotr Andrzejewski
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 24
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowanie
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych
Głosowanie nr: 25
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Michał Okła
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca Stanisław Karczewski
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Głosowanie nr: 33
 2 4Sprawozdania Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich
Głosowanie nr: 34
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządkuobrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Głosowanie nr: 35
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 36, 37, 38, 39
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej
Głosowanie nr: 40
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 41, 42, 43, 44
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
Głosowanie nr: 45
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
Głosowanie nr: 57
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich
Głosowanie nr: 58
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Głosowanie nr: 66
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowanie
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
Głosowanie nr: 67
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Głosowanie Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
Głosowanie nr: 68
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowanie
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy "Warszawski Uniwersytet Medyczny"
Głosowanie nr: 69
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy "Uniwersytet Medyczny w Lublinie"
Głosowanie nr: 70
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215Głosowanie Głosowanie
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy "Uniwersytet Medyczny w Białymstoku"
Głosowanie nr: 71
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe
 216Głosowanie Głosowanie
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe
Głosowanie nr: 72
 217  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 217  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 217Głosowanie Głosowanie
 217Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
Głosowanie nr: 73
 218  Do kont. pkt. 18 Punkt osiemnasty porządku obrad (cd.)
 218  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 218Głosowanie Głosowanie
 218Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Głosowanie nr: 74
 219  Do kont. pkt. 19 Punkt dziewiętnasty porządku obrad (cd.)
 219  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie
 219Głosowanie Głosowanie
 219Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie
 221  Do kont. pkt. 21 Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad (cd.)
 221  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
 221Głosowanie Głosowanie
 221Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 76
 222  Do kont. pkt. 22 Punkt dwudziesty drugi porządku obrad (cd.)
 222  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 222Głosowanie Głosowanie
 222Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Głosowanie nr: 77
 228  Punkt dwudziesty ósmy porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
 228Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 228Głosowanie Głosowanie
 228Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
Głosowanie nr: 78
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zdzisław Pupa
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Marek Konopka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Sławomir Sadowski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Gruszka
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Konopkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Gruszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Gruszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Grubskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Macieja Grubskiego i Krzysztofa Kwiatkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Waldemara Kraskę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Waldemara Kraskę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Grażynę Sztark
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Małgorzatę Adamczak
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Małgorzatę Adamczak
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Norberta Krajczego wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Norberta Krajczego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Norberta Krajczego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Norberta Krajczego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Norberta Krajczego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Norberta Krajczego wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tomasza Misiaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Przemysława Błaszczyka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Przemysława Błaszczyka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Barbarę Borys-Damięcką
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Wyrowińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Wyrowińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Piesiewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Piesiewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Piesiewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Banasia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Bendera
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ireneusza Niewiarowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Ortyla
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Krystynę Bochenek i Władysława Sidorowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Jurcewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Szewińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Szewińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Lucjana Cichosza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Grzyba
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Kaletę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Kaletę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Trzcińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Skorupę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Jurcewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Henryka Woźniaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Wiesława Dobkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bohdana Paszkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bohdana Paszkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bohdana Paszkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bohdana Paszkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.