Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.

druk sejmowy nr 137

druki senackie nr 43, 43 A, 43 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa przesuwa termin wejścia w życie art. 13 nowelizowanej ustawy w zakresie dotyczącym obywateli polskich przebywających za granicą z dnia 28 lutego 2008 r. na dzień 29 czerwca 2009 r. Konsekwencją zmiany będzie przedłużenie terminu na zainstalowanie w polskich placówkach konsularnych urządzeń umożliwiających sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy do czasu wprowadzenia drugiego identyfikatora biometrycznego w postaci odcisków palców.

Sejm uchwalił ustawę na 6. posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 stycznia 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 lutego 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 stycznia 2008 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka i Praworządności,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 23 stycznia 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 43 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Kaleta.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w tej sprawie odbyło się 30 stycznia 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 43 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Piesiewicz.