Odwołanie sekretarzy Senatu.

druk senacki nr 44

Rezygnację z funkcji sekretarza Senatu złożyli:

  • senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk,

  • senator Andrzej Mazurkiewicz.