Prace komisji

Ostatnia zmiana pliku: 14.02.2012 r.

WYKAZ POSIEDZEŃ

Podkomisji do Spraw Zmian Konstytucji

(wraz z ich tematyką)


9. 3.08.2011 r.
- Dyskusja nad projektem sprawozdania o projekcie ustawy o zmianie Konstytucji RP sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw: o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ustaw (do druku 3399).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
8. 26.07.2011 r.
- Omówienie prac sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz projektów ustaw z nimi związanych w związku z przyjęciem sprawozdania o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 3598) oraz o poselskim projekcie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 3687) (druk sejmowy nr 4450).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
7. 12.05.2011 r.
- Dyskusja nad stanowiskiem Podkomisji w sprawie niektórych postanowień zawartych w projekcie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
6. 11.05.2011 r.
- Dyskusja nad stanowiskiem Podkomisji w sprawie zmian dotyczących kognicji Trybunału Konstytucyjnego w zakresie prawa wspólnotowego zawartych w poselskim projekcie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 3399).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
5. 12.04.2011 r.
- Dyskusja nad propozycją konstytucjonalizacji zasad prowadzenia polityki Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
4. 30.03.2011 r.
- Dyskusja nad propozycją konstytucjonalizacji zasad prowadzenia polityki Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
3. 1.03.2011 r.
- Dyskusja nad stanowiskiem Podkomisji w sprawie koncepcji konstytucjonalizacji instytucji Prokuratury Generalnej zawartej w projekcie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy nr 2989).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
2. 1.03.2011 r.
- Dyskusja nad koncepcją konstytucjonalizacji instytucji Prokuratury Generalnej zawartej w projekcie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy nr 2989).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
1. 17.11.2010 r.
- Wybór przewodniczącego podkomisji.