Prace komisji

Podkomisja do Spraw Zmian Konstytucji

  1. Zbigniew Cichoń
  2. Leon Kieres
  3. Bohdan Józef Paszkowski
  4. Krzysztof Piesiewicz
  5. Piotr Zientarski - przewodniczący Komisji (od 17.11.2010 r.)


Sekretariat: tel. (0-22 694-95-76, fax 0-22 694-95-77,
e-mail ku@nw.senat.gov.pl


Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy