Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Rafała Muchackiego,
VII kadencja

 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i ich dyscyplin (odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 28 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie roku Czesława Miłosza ( odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie rozwiązań systemowych umożliwiających wymianę studentów ( odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie portu lotniczego w Kaniowie ( odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie stworzenia sprzyjających warunków do inwestowania w obszarze motoryzacji ( odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie polskiego przemysłu motoryzacyjnego ( odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie linii kolejowej na trasie Sucha Beskidzka - Żywiec ( odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie drogi ekspresowej S69 ( odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie Beskidzkiej Drogi Integracyjnej ( odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie likwidacji Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej ( odpowiedź).
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie finansowania niepublicznych domów pomocy społecznej ().
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie projektu "Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w katowickim obszarze metropolitalnym - 6 sztuk" (odpowiedź).
 • 65. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie elektronicznych dowodów osobistych (odpowiedź).
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie potrzeby zmiany w art. 18 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. (tekst pierwotny - DzU z 1996 r. nr 91 poz. 410; tekst jednolity - DzU z 2001 r. nr 57 poz. 602; tekst jednolity - DzU z 2009 r. nr 151 poz. 1217 z późn. zm.) (odpowiedź).
 • 61. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie poboru opłat za jazdę po autostradach (odpowiedź).
 • 60. posiedzenie Senatu, 22 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie opłat dla motocyklistów za korzystanie z autostrady (odpowiedź).
 • 60. posiedzenie Senatu, 22 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie strażaków pełniących służbę na lotniskach (odpowiedź).
 • 59. posiedzenie Senatu, 8 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie utworzenia na terenie województwa śląskiego instytutu naukowo-badawczego zajmującego się problematyką śląskoznawczą (odpowiedź).
 • 59. posiedzenie Senatu, 8 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie pomocy finansowej udzielanej ze środków publicznych dla dzieci niepełnosprawnych (odpowiedź).
 • 58. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie protetyki stomatologicznej (odpowiedź).
 • 57. posiedzenie Senatu, 10 czerwca 2010 r, oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie działań przeciwpowodziowych (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie podatków od sprzedaży nieruchomości (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 13 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie leczenia SM (odpowiedź).
 • 54. posiedzenie Senatu, 13 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie przeniesienia produkcji samochodów marki Fiat Panda, wytwarzanych w Tychach, do innych krajów (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie możliwości skorzystania z opinii biegłych, wydawanych na potrzeby wyjątkowych postępowań (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zachowania równowagi demograficznej (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie uprawnień kontrolera wobec "jadącego na gapę" nieuczciwego pasażera (odpowiedź).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie spalania w elektrowniach zboża jako biomasy (odpowiedź).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie likwidacji gminnych oraz powiatowych funduszy ochrony środowiska (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie uregulowań zabezpieczających nabywców lokali i budynków przed upadłością deweloperów (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie tak zwanego stalkingu (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie art. 21 ust. 1 pkt. 3 lit. g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie propozycji zmiany art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie działań władz Republiki Litewskiej wobec mniejszości polskiej (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie leczenia uzdrowiskowego w Goczałkowicach-Zdroju (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie wysiewu kukurydzy MON 810.
 • 45. posiedzenie Senatu, 3 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie dotacji planowanych w ustawie budżetowej na 2010 r. w rozdziale 9 - Pozostała działalność pkt 9 - Dotacje dla samorządów zawodów medycznych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów czynności przejętych od organów administracji medycznej.
 • 45. posiedzenie Senatu, 3 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie stosowania znaków legitymacyjnych (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie uruchomienia na stronach internetowych usługi telekomunikacyjnej, która stwarza możliwość zafałszowania informacji o rzeczywistym inicjatorze połączenia telefonicznego (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie systemu emerytalnego (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wskaźnika liczby osadzonych w więzieniach (odpowiedź).
 • 42. posiedzenie Senatu, 22 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zapobiegania próchnicy zębów i leczenia jej skutków (odpowiedź).
 • 42. posiedzenie Senatu, 22 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie chorych na SM (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie dopuszczenia ruchu rowerowego na drodze do Morskiego Oka (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury budowy drogi ekspresowej mającej połączyć Bielsko-Białą z Krakowem (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie możliwości finansowania ze środków publicznych kosztów pobytu w hotelach pacjentów w trakcie leczenia radioterapią w trybie ambulatoryjnym (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie naprotechnologii.
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie kontynuacji "Programu prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce na lata 2006-2008" (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r. oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uprawnień honorowych krwiodawców (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie niekorzystnej dla lecznictwa uzdrowiskowego interpretacji stosowania stawki podatku od nieruchomości (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie mieszkań sprzedawanych przez FSM WWR SA (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 10. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie zwiększenia środków na programy stypendialne (odpowiedź).