Senatorowie

Spis
oświadczeń senator Krystyny Bochenek,
VII kadencja

 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie likwidacji gminnych oraz powiatowych funduszy ochrony środowiska (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie ustawy o finansach publicznych (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości diet i ryczałtów przysługujących zawodowym kierowcom, którzy pracują na trasach międzynarodowych (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 3 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie przedstawicieli do rad nadzorczych regionalnych rozgłośni publicznego radia (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zwolnień od kosztów sądowych w sprawach cywilnych (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie ochrony wizerunku osób zmarłych (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przywrócenia dożywotnich rent, bez ograniczenia wiekowego, wdowom po górnikach, którzy stracili życie w katastrofach górniczych (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie umieszczenia bioenergoterapeutów w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie umieszczenia w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy takich zajęć zarobkowych jak: wróżbita, astrolog, bioenergoterapeuta (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 7 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie kobiet wykonujących zawód ratownika medycznego (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia dotyczące świadczeń opieki paliatywnej (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie zaliczania dni, w których górnicy oddawali krew, do okresu pracy górniczej (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie projektów punktacji wyników naukowych (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie roszczeń ZUS wobec kobiet, które przebywając na urlopach macierzyńskich prowadziły działalność gospodarczą (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji (odpowiedź) w sprawie rozporządzenia z dnia 11 marca 2008 r.
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do prezesa NFZ w sprawie leczenia dzieci chorych onkologicznie powyżej osiemnastego roku życia (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie leczenia dzieci chorych onkologicznie powyżej osiemnastego roku życia (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie projektu ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wydarzeń wolnościowych w latach 1956 - 1983 (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do prezesa NFZ w sprawie środowiska polskich ortopedów (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie zadośćuczynienia finansowego rodzinom górników poległych w czasie pacyfikacji kopalni "Wujek" w grudniu 1981 r. (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie zasad organizacji imprez masowych (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) w sprawie zadośćuczynienia finansowego rodzinom górników poległych w czasie pacyfikacji kopalni "Wujek" w grudniu 1981 r.
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów: zdrowia (odpowiedź) i kultury w sprawie budynku przy ulicy Jazdów 6 w Warszawie (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2007 r. oświadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich (odpowiedź), (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 28 listopada 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie uznania za chorobę przewlekłą Epidermolysis Bullosa (EB) (odpowiedź).