Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senator Krystynę Bochenek
na 28. posiedzeniu Senatu
w dniu 5 marca 2009 r.

Oświadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W piątej i szóstej kadencji Senatu kierowałam oświadczenia do ówczesnych ministrów zdrowia z pytaniem, czy ministerstwo planuje wyodrębnienie świadczeń opieki paliatywnej ze świadczeń opieki długoterminowej oraz czy planuje zatwierdzenie i wdrożenie standardów specjalistycznej opieki paliatywnej. Ponieważ to jest bardzo ważny temat, chciałabym się dowiedzieć, czy w tej chwili w Ministerstwie Zdrowia trwają nad tym prace. Uprzejmie proszę o informację na ten temat.


Spis oświadczeń