Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senator Krystynę Bochenek
na 24. posiedzeniu Senatu
w dniu 18 grudnia 2008 r.

Oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!

Podczas ostatniego posiedzenia plenarnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, której jestem członkiem, wyrażano żywe zaniepokojenie opracowanymi przez Komitet Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki projektami punktacji wyników naukowych, dyskryminującej wszystkie prócz angielskiego języki oficjalne Unii Europejskiej, a zwłaszcza język polski. Szerzej sprawa została przedstawiona w skierowanym do Pani Minister liście Rady z 8 grudnia 2008 r., sygnowanym RJP-354/W/2008 r.

Zdaniem Rady projekty te są szkodliwe dla rozwoju nauki w Polsce. Są też groźne dla przyszłości polszczyzny, kłócą się bowiem z duchem ustawy o języku polskim. Podobne zaniepokojenie wyraził w swoim stanowisku Komitet Językoznawstwa PAN.

Uprzejmie proszę Panią Minister o uwzględnienie tych stanowisk w toku dalszych prac.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Bochenek


Spis oświadczeń