Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatorów Krystynę Bochenek
i Władysława Sidorowicza

Oświadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz oraz do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!

Już po raz drugi prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w uzyskaniu budynku przy ulicy Jazdów 6 w Warszawie z przeznaczeniem na Muzeum Historii Medycyny i siedzibę Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Polskie Towarzystwo Lekarskie od trzydziestu pięciu lat stara się o udostępnienie na wspomniane cele pawilonu byłego Szpitala Ujazdowskiego, w którym obecnie działa oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej.

Ponownie uprzejmie prosimy państwa ministrów o ustosunkowanie się do tej, jak się wydaje, ważnej dla historii medycyny sprawy.

W załączeniu pismo prezesa PTL wraz z kopiami dotychczasowej korespondencji.*

Z wyrazami szacunku
Władysław Sidorowicz
Krystyna Bochenek

 


Spis oświadczeń