Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senator Krystynę Bochenek
na 18. posiedzeniu Senatu
w dniu 25 września 2008 r.

Oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Szanowny Panie Prezesie!

Zwrócili się do mnie przedstawiciele środowiska polskich ortopedów w sprawie, z którą konsultant krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, profesor Andrzej Górecki, wystąpił do pana prezesa w piśmie z dnia 16 września 2008 r.

Uprzejmie proszę o zapoznanie mnie ze stanowiskiem Narodowego Funduszu Zdrowia w tej kwestii.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Bochenek


Spis oświadczeń