Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senator Krystynę Bochenek
na 18. posiedzeniu Senatu
w dniu 25 września 2008 r.

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych i administracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Premierze!

W związku z otrzymaną odpowiedzią (sygn. BMP-0713-0868/08/EW/AK z dnia 11 września 2008 r.) na moje oświadczenie senatorskie, złożone podczas siedemnastego posiedzenia Senatu RP, w sprawie zadośćuczynienia finansowego rodzinom górników poległych w czasie pacyfikacji kopalni "Wujek" w grudniu 1981 r., uprzejmie proszę o udzielenie dodatkowych informacji w sprawie przygotowywanego projektu ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wydarzeń wolnościowych w latach 1956 - 1983.

Czy projekt ustawy zawiera jednoznaczny zapis określający, że wysokość kwoty odszkodowania, o którą wystąpi uprawniony członek rodziny, będzie przyznana tylko tej osobie, która o nią wystąpi, czy też będzie kwotą przysługującą całej rodzinie? Innymi słowy, czy wysokość kwoty odszkodowania przewidziana mocą ustawy będzie przysługiwała każdemu uprawnionemu członkowi rodziny (małżonek, rodzice, dzieci) indywidualnie?

Będę wdzięczna Panu Ministrowi za udzielenie szczegółowych informacji.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Bochenek


Spis oświadczeń