Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senator Krystynę Bochenek
na 25. posiedzeniu Senatu
w dniu 15 stycznia 2009 r.

Oświadczenie skierowane do minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!

Jak poinformował mnie dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, pan Stanisław Dyląg, centrum, którym zarządza, pobiera rocznie prawie 45 tysięcy l krwi i zaopatruje sto dwadzieścia pięć szpitali regionu śląskiego w niezbędne jej składniki. Znaczny udział w honorowym dawstwie krwi mają górnicy, którzy stanowią najliczniejszą - bo około 15% - grupę zawodową wśród krwiodawców. Związane jest to ze świadomością górników wynikającą z ich niezwykle ciężkiej i pełnej zagrożeń pracy. Istniejące przepisy emerytalne powodują, że górnicy oddający krew, a chcący przejść na emeryturę górniczą, pomimo że mają za to pełnopłatny usprawiedliwiony dzień nieobecności w pracy, muszą te wszystkie dni odpracowywać.

Stosowanie tego przepisu w praktyce spowoduje spadek ilości pobieranej krwi w regionie, gdzie jest zatrudnionych najwięcej w Polsce górników, a zagrożenie wypadkowe w górnictwie jest wysokie.

Uprzejmie proszę Panią Minister o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje możliwość zaliczania dni, w których górnicy oddawali krew, do okresu pracy górniczej.

Dyrektor Dyląg poinformował mnie, że w myśl obowiązujących przepisów na przykład maszyniści nie są zobowiązani do odpracowania dni, w czasie których oddawali krew.

Zmiana obowiązującego przepisu i zaliczanie górnikom do okresu pracy górniczej dni poświęconych na ofiarowanie swojej krwi innym mogłoby spowodować wzrost liczby górników oddających krew.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Bochenek


Spis oświadczeń