Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senator Krystynę Bochenek
na 23. posiedzeniu Senatu
w dniu 4 grudnia 2008 r.

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!

Na podstawie rozmowy z dyrektorem Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach oraz przedstawionych mi interpelacji  państwa posłów: Jerzego Ziętka, Marka Wójcika, Wojciecha Szaramy oraz Jadwigi Wiśniewskiej (z inicjatywy Zespołu Szkół Technicznych z Częstochowy), proszę raz jeszcze Panią Minister o rozważenie zmiany rozporządzenia z dnia 11 marca 2008 r., co pozwoli podawać na świadectwie pełną nazwę renomowanego zespołu szkół, a nie tylko numer szkoły.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Bochenek


Spis oświadczeń