Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senator Krystynę Bochenek
na 24. posiedzeniu Senatu
w dniu 18 grudnia 2008 r.

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!

Do mojego biura senatorskiego, tak jak do wielu innych instytucji i osób w Polsce, zwracają się kobiety rozgoryczone kierowanymi do nich żądaniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kobiety przed kilku laty przebywały na urlopach macierzyńskich i jednocześnie prowadziły działalność gospodarczą. Zgodnie z obowiązującą wówczas wykładnią prawa, potwierdzaną także (jak się od nich dowiaduję) informacjami pisemnymi i ustnymi uzyskiwanymi w samym zakładzie, były zobowiązane wyłącznie do opłacania składki zdrowotnej. Osoby zainteresowane sądziły, że działają zgodnie z obowiązującym wtedy prawem. Obecnie, po prawie dziesięciu latach, ZUS zwraca się do nich z żądaniem opłacenia innych, zaległych składek na ubezpieczenie społeczne.

Uprzejmie proszę Pana Premiera o podjęcie takich działań, które pomogą tym matkom w rozwiązaniu narastającego przez lata problemu i uchronią je przed niespodziewanymi, znacznymi obciążeniami finansowymi, przed dużymi wydatkami, które są wynikiem niejasnych kiedyś przepisów.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Bochenek


Spis oświadczeń